BOULEVARIA

Op deze pagina is genoemd naar het lerarenblad dat enige jaren De Boulevard verrijkte.

RAPIARIUM
In de loop van de tijd heb ik allerlei spreuken en uitspraken over onderwijs verzameld. Ze dienden en kunnen dienen als inspiratiebron.
Lees verder

MAATSCHAPPELIJKE TWEEDELING
Wie enkele van de verhalen van de vakdocenten heeft gelezen, begrijpt de veeg uit de pan van prof. dr. B. Smalhout over de maatschappelijke tweedeling maar al te goed.
Lees verder

DE AMBACHTSSCHOOL KOMT TERUG!
Misschien is het interview dat ik namens het Koksgilde en het Gastvrijheidsgilde heb gehad met de toenmalige staatssecretaris voor onderwijs Mark Rutte van invloed geweest. In dat interview werd aangedrongen op de terugkeer van het vakonderwijs. In ieder geval lucht in 2010 prof. dr. B. Smalhout in De Telegraaf zijn hart over de staat van ons onderwijs.
Lees verder

150 tips voor de omgang met kinderen
Dit vond ik op internet. Nooit weg als je werkelijk wat met kinderen wilt. Klik hier