Albert Smit

Zelfportret Albert SmitAlbert Smit (1878-1946) is tekenleraar geweest aan de Ambachtsschool Arnhem, zowel aan de dag- als aan de avondopleiding, bij de afdelingen meubelmakers en kleermakers. Hij kreeg zijn (tijdelijke) aanstelling in september 1901, als opvolger van Harm Ellens (tekenleraar van 1897-1901) die later als ontwerper en als bestuurder bij kunstnijverheidsopleidingen naam verwierf. Smit kreeg de vaste aanstelling in 1910, vanwege het Bestuur van de Vereeniging ter bevordering van vakonderwijs voor kleermakers te Arnhem. In 1937 ging hij met vervroegd pensioen. BijzettafeltjeIn zijn nalatenschap (bij de kleindochter) bevinden zich veel tekeningen. Niet alleen van hemzelf maar ook van zijn leerlingen aan de Ambachtsschool. De leerling-meubelmakers leerden presentatietekeningen maken in de stijl van dat moment; in de jaren twintig en dertig was dat de art-deco stijl. Veel leerlingen kwamen na hun schoolopleiding terecht bij meubelfabriek L.O.V. in Oosterbeek. Enkele leraren waren als freelance ontwerper aan L.O.V. verbonden, zoals Piet Izeren (1886-1943, tekenleraar sinds 1922). Diens grafsteen op Moskowa is door Smit ontworpen.
Albert Smits tekentalent werd door zijn Groningse stadgenoot Cornelis Jetses onderkend. Op zijn advies volgde Smit de opleiding aan de Rijksschool voor Kunstnijverheid te Amsterdam (1895-1899). Met zijn jaargenoot Chris Lebeau bleef hij bevriend. Uit een eenvoudig milieu afkomstig konden ze kosteloos studeren met een studiebeurs. Beiden trouwden later met een leerlinge van de tekenonderwijzersopleiding, die op dezelfde zolder van het Rijksmuseum was ondergebracht. Als veelbelovende leerling wist hij in 1898 een kunstnijverheidsprijs te winnen.
Na zijn opleiding werkte hij korte tijd op het bureau van architect Berlage. Zijn affiniteit met het ontwerpen van gebouwen leefde hij ook daarna uit, bijvoorbeeld door mee te doen aan ontwerpwedstrijden. We komen Dressoirzijn naam dan ook verschillende malen tegen in het Bouwkundig Weekblad, als winnaar van een ontwerpwedstrijd voor een landhuisje (1913), voor de inrichting van een schoollokaal (1914), voor een affiche Bouwt met natuursteen (1933, Willem Arondéus behaalde de tweede prijs). Dit affiche werd gedrukt en ruim verspreid, maar de bouwwerken kwamen nooit verder dan het papieren stadium. Zijn ontwerp voor een radiomonument in Eindhoven (1930) werd met een royale premie bekroond, maar het ontwerp van Albert Termote werd uiteindelijk gerealiseerd. Ook voor commerciële reclame-ontwerpen wist hij prijzen in de wacht te slepen. Voor de prijsvraag voor een vredespostzegel (1931) zond Smit een groot aantal ontwerpen in.
Naast zijn baan als tekenleraar aan de Ambachtsschool maakte hij in zijn vrije tijd tekeningen van dieren en gebouwen. Zijn architectuurtekeningen zouden niet misstaan hebben in een boek als Nooit gebouwd Nederland (1999). Zijn liefde voor het reclamevak droeg hij over op zijn dochter, die -begonnen als reclametekenares- onder haar voornaam Corina in de jaren veertig een naam opbouwde als illustratrice van vooral kinderboeken.
Tekst: Rob Delvigne is getrouwd met de kleindochter van Albert Smit (Iris Breetvelt).